Idż do strony UŚ www.us.edu.pl Wydział Prawa i Administracji
Kierunki i zasady przyjęć na studia. Informacje o strukturze Wydziału. Działalność Wydziału, kierunki badań, publikacje i wydarzenia. Studenci. Informacje m.in. o egzaminach, planach zajęć, pomocy materialnej. Ogłoszenia dla studentów i pracowników.
  Pracownicy  
 
Strona główna
 
 
  Prof. dr hab. Marian Mikołajczyk  
 
Katedra Historii Prawa

ul. Bankowa 11b, pok. 29
Tel. 359 17 73

Email: marian.mikolajczyk@wpia.us.edu.pl

Dyżury: Wt 16.00 - 17.00 ; Pon 14.00 - 15.00

Dyżur poniedziałkowy dotyczy Katedry Prawa Rzymskiego


  Publikacje  
  :
  / pod red. Mariana Mikołajczyka i Andrzeja Drogonia. - Miscellanea Iuridica, nr T. 7 - Między I a III Rzecząpospolitą - kształtowanie europejskiej kultury prawnej, Tychy: "Śląskie Wydawnictwa Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Nauk Społecznych" 2005, .

 
  Książki (w tym monografie, podręczniki, prace naukowe):
  Z dziejów zbrodni i kary w dawnej Polsce - żywot i proces Antoniego Złotkowskiego, zbójnika z Pcimia / Marian Mikołajczyk. - Pr. Nauk. UŚl., nr 1976 - Katowice: "Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego" 2001, 109 s.

 
  Na drodze do powstania procesu mieszanego - zmiany w polskim procesie karnym w latach 1764-17984 / Marian Mikołajczyk. - Pr. Nauk. UŚl., nr 1193 - Katowice: "Uniwersytet Śląski" 1991, 135 s.

 
  Przestępstwo i kara w prawie miast Polski południowej XVI-XVIII wieku / Marian Mikołajczyk. - Pr. Nauk. UŚl., nr 1680 - Katowice: "Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego" 1998, 306 s.

 
  Niesamoistne części wydawnictwa - współautorstwo pracy zbiorowej:
  Przez tysiąclecia - materiały ogólnopolskiej konferencji historyków prawa Ustroń 17-20 września 2000 r. / pod red. Adama Lityńskiego i Mariana Mikołajczyka. - Pr. Nauk. UŚl., nr 1974 - Katowice: "UŚl." 2001, T. 1, 279 s.

 
  Z dziejów prawa / pod red. Adama Lityńskiego, Mariana Mikołajczyka i Wojciecha Organiściaka. - Pr. Nauk. UŚl., nr 2357 - Katowice: "Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego" 2005, Cz. 7, 186 s.

 
  Niesamoistne części wydawnictwa - rozdziały w pracy zbiorowej:
  Kilka uwag o torturach w prawie ziemskim w Polsce / Marian Mikołajczyk. Z dziejów sądów i prawa, Katowice: "Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego" 1992, s. 55-64.

 
  Przesłanki tymczasowego aresztowania w dawnym prawie ziemskim w Polsce / Marian Mikołajczyk. Dawne sądy i prawo, Katowice: "Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego" 1984, s. 87-101.

 
  Prawa oskarżonego do obrony w praktyce sądów miejskich w Polsce XVI-XVIII wieku / Marian Mikołajczyk. Ustrój i prawo w przeszłości dalszej i bliższej, Kraków: "UJ" 2001, s. 387-395.

 
  Areszt tymczasowy w prawie miejskim w Polsce XVI-XVIII wieku / Marian Mikołajczyk. Współczesne problemy procesu karnego i wymiaru sprawiedliwości - księga ku czci Profesora Kazimierza Marszała, Katowice: "UŚl." 2003, s. 254-268.

 
  Proces kryminalny w Nowej Górze XVI-XVIII wieku - wybrane zagadnienia / Marian Mikołajczyk. Między I a III Rzecząpospolitą - kształtowanie europejskiej kultury prawnej, Tychy: "Śląskie Wydaw. Nauk." 2005, s. 176-217.

 
  Wyrokowanie i wyrok - z badań nad procesem kryminalnym w miastach polskich XVI-XVIII wieku / Marian Mikołajczyk. Z dziejów prawa, Katowice: "Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego" 2006, Cz. 8, s. 11-68.

 
  Sądownictwo kryminalne w miastach polskich XVI-XVIII wieku / Marian Mikołajczyk. Z dziejów prawa, Katowice: "Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego" 2005, s. 22-58.

 
  Szlacheccy oskarżeni przed sądami miejskimi w Małopolsce (XVI-XVIII wiek) / Marian Mikołajczyk. Z dziejów prawa, Katowice: "Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego" 2003, Cz. 4, s. 24-34.

 
  O pierwszej próbie wprowadzenia w Polsce sądów przysięgłych na podstawie praktyki krakowskiego sądu apelacyjnego wydziałowego z 1792 roku / Marian Mikołajczyk. Z dziejów prawa, Katowice: "Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego" 1999, Cz. 2, s. 112-123.

 
  Stadia popełnienia przestępstwa - z badań nad miejskim prawem karnym w Polsce XVI-XVIII wieku / Marian Mikołajczyk. Z dziejów prawa, Katowice: "Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego" 1996, [Cz. 1], s. 41-54.

 
  Proces kryminalny w Oświęcimiu w I połowie XVIII w. - z badań nad prawem miejskim dawnej Rzeczypospolitej / Marian Mikołajczyk. Dyplomacja, polityka, prawo, Katowice: "Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego" 2001, s. 234-242.

 
  Uwagi o literaturze polskiej na temat miejskiego prawa karnego czasów nowożytnych / Marian Mikołajczyk. Z dziejów sądów i prawa, Katowice: "Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego" 1992, s. 25-36.

 
  Przestępstwa przeciwko życiu w małych miastach polskich - na przykładzie Żywca i Miechowa XVI-XVIII wieku / Marian Mikołajczyk. Państwo - prawo - sprawiedliwość - dawniej i dziś, Katowice: "Uniwersytet Śląski" 1993, s. 62-86.

 
  Proces kryminalny w Oświęcimiu w I połowie XVIII w. - z badań nad prawem miejskim dawnej Rzeczypospolitej / Marian Mikołajczyk. Dyplomacja, polityka, prawo - księga pamiątkowa ofiarowana Profesorowi Henrykowi Kocójowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, Katowice: "UŚl." 2001, s. 234-242.

 
  Prawo oskarżonego do obrony w praktyce sądów miejskich w Polsce XVI-XVIII wieku / Marian Mikołajczyk. Ustrój i prawo w przeszłości dalszej i bliższej, Kraków: "UJ" 2001, s. 397-411.

 
  Proces kryminalny w Bochni w drugiej połowie XVII wieku / Marian Mikołajczyk. Studia z historii ustroju i prawa, Poznań: "Printer" 2002, s. 243-259.

 
  O zatwierdzaniu wyroków sądu miejskiego w Nowej Górze w XVIII wieku / Marian Mikołajczyk. Studia z dziejów państwa i prawa polskiego, Łódź: "Wydaw. UŁ" 2000, T. 5, s. 159-167.

 
  Jak obronić oskarżoną o czary - mowy procesowe z 1655 roku w sprawie Gertrudy Zagrodzkiej / Marian Mikołajczyk. Z dziejów kultury prawnej - studia ofiarowane Profesorowi Juliszowi Bardachowi w dziewięćdziesięciolecie urodzin, Warszawa: ""Liber"" 2004, s. 389-410.

 
  "Obiecał ogień cierpieć..." - krakowski proces o cyrograf z 1696 r. / Marian Mikołajczyk. Wokół problematyki dokumentu - księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Antoniemu Felusiowi, Katowice: "Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego" 2005, s. 153-158.

 
  O torturach w prawie miast polskich XVI-XVIII wieku / Marian Mikołajczyk. Z dziejów prawa, Katowice: "Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego" 2005, Cz. 7, s. 25-76.

 
  O naszym profesorze - [słowo wstępne] / Marian Mikołajczyk, Andrzej Drogoń. Między I a III Rzecząpospolitą - kształtowanie europejskiej kultury prawnej, Tychy: "Śląskie Wydawnictwa Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Nauk Społecznych" 2005, s. 5-6.

 
  Rok 2005 / Marian Mikołajczyk, Wojciech Organiściak. Z dziejów prawa, Katowice: "Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego" 2006, Cz. 8, s. 241-243.

 
  Z badań nad miejskim procesem karnym w dawnej Polsce - sprawa Konstancji Piotrowskiej o zabójstwo z roku 1776 / Marian Mikołajczyk. Z dziejów prawa, Katowice: "Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego" 2004, Cz. 5, s. 9-20.

 
  O przysiędze dowodowej w miejskim procesie kryminalnym w Polsce XVI-XVIII wieku / Marian Mikołajczyk. Z dziejów prawa, Katowice: "Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego" 2002, Cz. 3, s. 42-67.

 
  System kar w prawie miejskim w Polsce czasów Oświecenia (na przykładzie Krakowa w II połowie XVIII wieku) / Marian Mikołajczyk. Z dziejów prawa, Katowice: "Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego" 1996, [Cz. 1], s. 103-137.

 
  Stan badań nad procesem ziemskim w Polsce XVI-XVIII wieku / Marian Mikołajczyk. Z dziejów prawa Rzeczypospolitej Polskiej, Katowice: "Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego" 1991, s. 35-61.

 
  Artykuły:
  Okoliczności wyłączające winę w prawie karnym miast polskich w XVI - XVIII wieku / Marian Mikołajczyk. Pr. Nauk. UŚl., Probl. Prawa Kar, s. T. 22 (1997), s. 88-113.

 
  O niektórych przestępstwach obyczajowych w prawie miejskim w Polsce w XVI-XVIII wieku / Marian Mikołajczyk. Pr. Nauk. UŚl., Probl. Prawa Kar, s. T. 20 (1994), s. 63-78.

 
  Dowód z zeznań świadków w miejskim procesie karnym w Polsce XVI-XVIII wieku / Marian Mikołajczyk. Pr. Nauk. UŚl., Probl. Prawa Kar, s. T. 24 (2001), s. 187-201.

 
  Przestępstwa przeciwko religii i Kościołowi w prawie miast polskich od XVI do XVIII w. / Marian Mikołajczyk. Czas. Praw.-Hist, s. 2000, z. 1-2, s. 225-238.

 
  Z badań nad dowodem z opinii biegłych w procesie karnym miast polskich XVI-XVIII wieku / Marian Mikołajczyk. Pr. Nauk. UŚl., Probl. Prawa Kar, s. T. 25 (2004), s. 209-219.

 
  Wszczęcie postępowania karnego przed sądami miejskimi w Polsce XVI-XVIII wieku / Marian Mikołajczyk. Czas. Praw.-Hist, s. 2005, z. 1, s. 55-112.

 
  Z badań nad problemem stosowania tortur w prawie ziemskim w Polsce / Marian Mikołajczyk. Białost. Stud. Praw, s. Nr 2 (1994), s. 45-54.

 
  Sesja w Katowicach z okazji 500-lecia Sejmu Polskiego / Marian Mikołajczyk, Wojciech Organiściak. Czas. Praw.-Hist, s. 1993, z. 1.

 
  Z dziejów wymuszania zeznań w Polsce ( na podstawie praktyki krakowskiego sądu miejskiego w II połowie XVIII wieku) / Marian Mikołajczyk. Pr. Nauk. UŚl., Probl. Prawa Kar, s. T. 21 (1995), s. 86-96.

 
  Postępowanie sądowe w powstaniu kościuszkowskim / Adam Lityński, Marian Mikołajczyk. Probl. Praworząd, s. 1984, z. 8.

 
  Przywilej neminem captivabimus jako gwarancja praw oskarżonego / Marian Mikołajczyk. Pr. Nauk. UŚl., Probl. Prawa Kar, s. T. 19 (1993), s. 128-138.

 
  O miejskich księgach czarnych i ich wydawaniu uwag kilka - w związku z edycją "Acta maleficorum Wisniciae. Księga złoczyńców sądu kryminalnego w Wiśniczu (1629-1665)", opracował i wydał Wacław Uruszczak przy współpracy Ireny Dwornickiej, 2004 / Marian Mikołajczyk. Czas. Praw.-Hist, s. 2005, z. 2, s. 413-424.

 
  Recenzje:
  Prawo karne w trzech rewizjach prawa chełmińskiego z XVI wieku / Danuta Janicka. - Tor. 1992 - rec.: Marian Mikołajczyk. - Kwart. Hist. - 1994, nr 3, s. 119-120.

 
  Jan Jelonek Cervus z Tucholi i jego twórczość prawnicza - ustrój sądów i prawo procesowe / Władysław Bojarski, Zbigniew Naworski. - Tor. 1993 - rec.: Marian Mikołajczyk. - Kwart. Hist. - 1994, nr 2, s. 89-91.

 
  Ku Klux Klan / Jerzy Sobieraj. - Warsz. 2004 - rec.: Marian Mikołajczyk. - Hum. Zesz. Nauk. - T. 10 (2006), s. 213-214.

 
 
 
 
  Czas przygotowania strony: 0.001 sec.