Idż do strony UŚ www.us.edu.pl Wydział Prawa i Administracji
Kierunki i zasady przyjęć na studia. Informacje o strukturze Wydziału. Działalność Wydziału, kierunki badań, publikacje i wydarzenia. Studenci. Informacje m.in. o egzaminach, planach zajęć, pomocy materialnej. Ogłoszenia dla studentów i pracowników.
  Opisy przedmiotów  
 
Strona główna
 
 
Prawo samorządu terytorialnego
 (Seminarium dyplomowe)
dr Joanna Jagoda

Program:

W ramach przedmiotu Prawo Samorządu Terytorialnego omawiane są kwestie związane z szeroko rozumianym samorządem terytorialnym w Polsce. Wykład ma charakter interdyscyplinarny i ujmuje samorząd terytorialny w powiązaniu z różnymi dziedzinami prawa. Omawiane są takie zagadnienia, jak istota samorządu terytorialnego, jego struktura (jednostki organizacyjne, związki i porozumienia komunalne, komunalne osoby prawne), zadania i kompetencje samorządu terytorialnego (w tym podział kompetencji pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego, pomiędzy j.s.t. i organami administracji rządowej oraz pomiędzy organami j.s.t.), prawne formy działania j.s.t. Wiele uwagi poświęca się mieniu komunalnemu, w tym jego pochodzeniu i przeznaczeniu oraz gospodarce komunalnej. Odrębnym zagadnieniem jest odpowiedzialność deliktowa jednostek samorządu terytorialnego. Przedmiot obejmuje też finanse komunalne (źródła dochodów, zasady gospodarki finansowej, procedura budżetowa) oraz nadzór nad działalnością samorządu terytorialnego (organy nadzoru, środki nadzoru, właściwość sądu administracyjnego i innych organów). Omawiane są także stosunki pracy w samorządzie terytorialnym, w szczególności źródła prawa stosunku pracy, pojęcie pracownika samorządowego oraz nawiązanie, zmiana treści i rozwiązanie samorządowego stosunku pracy.

Literatura podstawowa:

1. B. Dolnicki: "Samorząd terytorialny", Kraków 2001;
2. A. Agopszowicz, Z. Gilowska, M.
Taniewska-Peszko: "Prawo samorządu terytorialnego w zarysie", Katowice 2001.

Literatura pomocnicza:

1. Z. Leoński: "Samorząd terytorialny w RP", Warszawa 2002.
2. A. Agopszowicz, Z. Gilowska:
"Ustawa o gminnym samorządzie terytorialnym. Komentarz", Warszawa 1999.
3. A. Szewc, G. Jyż, Z. Pławecki: "Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz, Warszawa 2000.

Przykładowe tematy egzaminacyjne lub zaliczeniowe:

1. Pojęcie i istota samorządu terytorialnego, cechy samorządu, samorząd a państwo, Przepisy Konstytucji i
EKST dotyczące samorządu.
1. Jednostki samorządu terytorialnego, pojęcie, zasady tworzenia.
2. Samodzielność jednostek samorządu terytorialnego i jej ochrona sądowa.
3. Organizacja wewnętrzna jednostek samorządu terytorialnego, jednostki pomocnicze gmin.
4. Zakres działania i zadania poszczególnych jednostek samorządu, zadania własne i zlecone, sposoby nabywania zadań i kompetencji, działalność gospodarcza j.s.t.
5. Organy j.s.t. (organizacja, zasady wyboru i zadania rady/sejmiku oraz wójta, burmistrza, prezydenta i zarządu powiatu/województwa).
6. Status prawny radnego.
7. Pozycja prawna wójta, burmistrza, prezydenta oraz przewodniczącego zarządu.
8. Referendum lokalne.
9. Związki i porozumienia komunalne.
10. Przepisy miejscowe.
11. Pojęcie mienia komunalnego, sposoby nabycia mienia, zasady gospodarowania mieniem, komunalne osoby prawne.
12. Procedura budżetowa, źródła dochodów samorządowych.
13. Nadzór nad jednostkami samorządu terytorialnego (organy i środki nadzoru).
14. Sposoby nawiązania samorządowego stosunku pracy, pojęcie pracownika samorządowego.

Uwagi:

Warunki zaliczenia przedmiotu:
Złożenie i obrona pracy dyplomowej.
 
 
 
 
  Czas przygotowania strony: 0.001 sec.